Kirjallisuudentutkijain seuran 80-vuotisseminaari
JÄSENNYS

Kirjallisuus kielenkäytön funktioiden kannalta

Tommi Nieminen

Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

  1. Lähtökohdat
  2. Kirjallisuus ja kielenkäytön funktiot
  3. Funktioluokittelun ongelmat
  4. Avoin funktiokäsitys?
  5. Päätäntä