34. Kielitieteen päivät, Oulu 24.–25.5.2007
JÄSENNYS

Tekstilaji kontekstualisaationa

Tommi Nieminen

Kielten laitos, Jyväskylän yliopisto

  1. Varhempia tuloksia ja havaintoja
  2. Teorian kuilu
  3. Kontekstualisaatio
  4. Dekontekstualisaatio
  5. Rekontekstualisaatio
  6. Kerrannaisvaikutukset menetelmiin?